BİSİKLET YOLLARI-1
30.01.2021 - 15:26

Dr.Abdulkerim İlgün

Dr.Abdulkerim İlgün

(BİSİKLET YOLLARI KILAVUZU)

03.11.2015 Tarih ve 29521 sayılı Resmi Gazetede “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup halihazırda uygulamadadır.

Bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Bisiklet yolları Kılavuzu” adı ile çok güzel bir kitapçık hazırlamış ve web sitesinde yayınlamıştır. Benim dikkatimi çekti ve seri halinde o kılavuzu paylaşmak ve gerektiğinde yorumda eklemek istiyorum.

Ülkemizde spor amacıyla yaygın olarak kullanılan bisikletin, bir ulaşım aracı olarak da etkin kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu konuda bazı çalışmalara rağmen yeterince farkındalığın sağlanmaması ve altyapı yetersizliği sebebiyle ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımı günümüzde hala istenilen seviyeye ulaşamamıştır.

Bisikletin kentsel ölçekte ulaşım amaçlı kullanımının faydaları ekonomik, çevresel, sosyal yararlar ve kamu sağlığının arttırılması şeklinde gruplandırılabilmektedir.

Bisiklet kullanımı ekonomik anlamda; doğal kaynakların tüketimini azaltmakta, enerji verimliliği sağlamakta, yerel yönetimlerin ulaşım altyapısına yaptıkları harcama maliyetlerini düşürmekte, temiz hava ve hareketlilik sağlayarak kent merkezlerinde ekonomik canlılık yaratmaktadır.

 Çevresel anlamda; kent sakinlerine hava kirliliğinin daha az olduğu, trafik probleminin azaldığı, trafikten kaynaklı gürültüden uzaklaşmış daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre sunabilmektedir. Bisiklet kullanımının belki de en büyük faydaları fosil yakıt tüketmemesi ve buna bağlı olarak hava kirliliğine neden olmamasıdır. Kent içi yolculuklarda otomobil yerine bisikletin tercih edilmesi önemli ölçüde karbon emisyonunu azaltmaktadır.

Sosyal anlamda; bisiklet kullanımı insanların hareketliliğini arttırarak sağlık sorunlarını azaltmakta ve dolayısıyla yaşam kalitelerini yükseltmektedir.

Türkiye’de, her dört kişiden üçünün yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahip olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple çeşitli kurum ve kuruluşlar fiziksel aktiviteyi arttırmaya yönelik stratejiler geliştirirken bisiklet kullanımına yönelik politika önerileri de sunmaktadır.

Yerel yönetimlerin bisiklet altyapısına yatırım yapmaları durumunda kent halkına önemli faydalar sağlayabilecekleri görülmektedir. Kentlerinde ve bölgelerinde ulaşım için bisiklet yolu yapmak isteyen yerel yönetimler için hazırladığımız bu kılavuzda, bisiklet yolu uygulamaları, uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin sosyal, teknik ve ekonomik yönden yol gösterici olacak bilgiler ile Bisiklet Yolları Yönetmeliği’ne uygun tasarım detaylarına yer verilmektedir. Denilmiştir.

Yukarda tırnak içerisinde yazılan giriş bölümünde bahsettiğim kılavuzun sunuş yazısı, yazıda özellikle; ekonomi, çevresel sorunlar (hava kirliliği), sosyal yararlar ve kamu sağlığının arttırılması (insanlarımızın sağlık durumu) gibi sorunların çözümüne katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır.

O zaman yerel yöneticilerimize sesleniyorum, neden bu yollar öncelik sıralamalarımız üst kısmında yer almıyor?

Türkiye’de bisiklet yolları bakımından Konya açık ara önde olmasına rağmen yeterlimi? Değil tatbikî. Çünkü açılan yolların bazılarının devamı yok, ya da bisiklet yollarına araçlar park yapıyor. Bisiklet yollarının fazla km yapılmasının çok önemi yok, önemli olan sürekliliğidir.

Konya’da yapılan bu çalışmalara katkı sağlayan meslektaşlarım Konya Büyükşehir Belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay ve Ulaşım daire başkanı Hasan Görgülü beylere teşekkür ediyorum.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/haberler/b-s-klet-yollari-kilavuzu-23.12.2019-20191223102511.pdf

  • Beğen
YORUM YAZIN